Back to trade missions Next trade mission Previous trade mission

Description

Van 19-20 april 2016 organiseert het FME export platform Dutch Energy Solutions samen met de
Nederlandse ambassade in Doha en EIN enterprise een sectorbrede handelsmissie naar Qatar
voor Nederlandse toeleveranciers in de gastechnologie.


Deze missie richt zich op:

  • Productieoptimalisatie in de upstream en downstream sectoren
  • Integriteit van installaties (met name offshore installaties)
  • Het verbeteren van de duurzaamheid en veiligheid van de operaties.

De missie bouwt voort op een brede handelsmissie naar Qatar zoals georganiseerd in oktober 2012, en
verschillende followup activiteiten. Voorafgaand aan de missie naar Qatar wordt op 18 april in Abu
Dhabi als separate activiteit een seminar met de ADNOC groep georganiseerd op het gebied van HSE.


Kansen voor de Nederlandse gassector
In Qatar is men op zoek naar een nieuwe balans op het gebied van kostenbesparing, duurzaamheid en
integriteit van installaties. Daarvoor zijn juist nieuwe producten en nieuwe innovaties noodzakelijk.
Dutch Energy Solutions is tot op het hoogste niveau goed geïntroduceerd bij Qatar Petroleum, de QP
joint ventures en contractors ter plaatse, en kan deze nieuwe producten en services daar presenteren. Dit
begint met kennisuitwisseling over mogelijke ontwikkelingen. Tijdens de handelsmissie is er de
gelegenheid de producten en services nader af te stemmen op de behoeften in Qatar. Het doel van deze
missie is het creëren van concrete actieplannen voor implementatie.

Klik hier voor meer informatie.

Trade mission details

Dutch Energy Solutions Handelsmissie Qatar
From April 19, 2016
Till April 20, 2016
MultiSector
Outgoing
Doha, Netherlands
judith.van.akkeren@fme.nl
+31 79 3531196